MSc in Architectural Heritage at Aarhus School of Architecture, Denmark

Aarhus School of Architecture 2 Years
Denmark Full Time
Master (2 years) of Architecture Onsite

The NORDMAK professional study program focuses on promoting qualified handling and management of our architectural heritage. Students acquire skills in the area’s theory formation, exploration, and documentation, in valuation and in strategic heritage management. We call the program a Nordic master for the reason that the four-semester weeks are located in Denmark, Norway, Sweden, and Finland respectively.

Read More: MSc in Agro-Environmental Management at Aarhus University (AU), Denmark

Course Details:

Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv, kaldet NORDMAK, er en akademisk overbygningsuddannelse der henvender sig til færdiguddannede kandidater, der arbejder professionelt med arkitektonisk kulturarv.

NORDMAK bygger bro mellem teori og praksis, og de studerende får kompetencer inden for fagområdets teoridannelse, undersøgelse og dokumentation, værdibaseret arbejdsmetode samt procesledelse. Uddannelsen er en nordisk master, hvor de fire semestre finder sted i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Studiet gennemføres på deltid fordelt over 2,5 år, svarende til et årsværk og 60 ECTS-point. For at blive optaget på uddannelsen, skal man mindst have to års erhvervserfaring. Forløbet er planlagt med henblik på at skabe synergi mellem dig og din arbejdsplads og det er derfor muligt at bruge opgaver og cases fra dit daglige arbejde som udgangspunkt for studiet. Den obligatoriske undervisning med tilstedeværelse er begrænset til en uge pr. semester, og foregår på skift i de nordiske lande. Herudover afleveres tre gruppeopgaver og en individuel opgave pr. semester.

NORDMAK har base i Danmark, på Arkitektskolen Aarhus, men uddannelsen er tværnordisk og foregår i et tæt samarbejde med  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kungliga Kunsthögskolan i Stockholm samt Alvar Aalto Foundation og Aalto Universitetet i Helsinki, og har undervisere og studerende fra hele Norden.

Uddannelsen blev oprettet i 2007 og er godkendt af Kulturministeriet.

Næste hold starter i efteråret 2021, og har ansøgningsfrist i foråret 2021.

Det siger tidligere og nuværende deltagere

Den nuværende gruppe af NORDMAK-studerende består af syv arkitekter, en interiørarkitekt og kunsthistoriker, en entreprenør og en teolog.  Læs hvad nogle nuværende og tidligere NORDMAK-deltagere har fået ud af uddannelsen.

Tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig NORDMAK, gøres det via denne formular.

Yderligere information

Teaching Language:

English

Costs/Tuition Fees:

3750 EUR

Level/Field(s) of Study:

Master’s

About the University/Institution:

The Aarhus School of Architecture (Arkitektskolen Aarhus) was founded in 1965 in Aarhus, Denmark. Along with the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture in Copenhagen, it is responsible for the education of architects in Denmark. The school has approximately 750 students.

1 thought on “MSc in Architectural Heritage at Aarhus School of Architecture, Denmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *